Lid worden van de Bouwsociëteit Rivierenland?

U kunt lid worden als u een leidinggevende positie heeft bij de volgende beroepsgroepen:

 • Aannemers/bouwers;

 • Accountants

 • Advocaten

 • Architecten

 • Bankiers

 • (Vastgoed)beleggers

 • Constructeurs

 • Makelaars

 • Notarissen

 • Projectontwikkelaars

 • Stedenbouwkundigen

 • Woningbouwcorporaties

Voorwaarde voor toelating is, dat u als bedrijf of vrije beroepsbeoefenaar aantoonbare affiniteit heeft met de bouw. Voor bedrijven geldt, dat het bedrijf ten minste vijf medewerkers in dienst heeft (5 fte).  U dient gevestigd te zijn in het rivierengebied (regio’s Rivierenland, de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard). Voor bedrijven die gevestigd zijn buiten het rivierengebied, maken wij graag een uitzondering voor de periode dat u een toonaangevend project in het rivierengebied realiseert. Een projectlidmaatschap is dan mogelijk, maar vooral ook heel nuttig, wanneer u kennis wilt maken met bouwend rivierenland. Blijft u actief in het rivierengebied, dan is voortzetting van het lidmaatschap uiteraard mogelijk.

Toelating als lid is geheel ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur streeft naar een evenwichtige afspiegeling van ondernemingen en instellingen en kan vaststellen dat bepaalde disciplines in de bouwsociëteit voldoende zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting Bouwsociëteit Rivierenland beslist over de aanvaarding van iedere inschrijving.

Voldoet uw onderneming aan genoemde voorwaarden, bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Bouwsociëteit Rivierenland of wilt u eerst een ledenbijeenkomst geheel vrijblijvend bezoeken? Neemt u dan contact op met het secretariaat, dat kan via info@bouwsocieteitrivierenland.nl of per telefoon 06 22 24 82 31. U kunt vragen naar Elly Schipper.

Het lidmaatschap van de Bouwsociëteit Rivierenland kost € 375,- (excl. b.t.w.) per jaar. Elk lid mag per bijeenkomst één introducé meenemen.

Wij hopen dat de Bouwsociëteit er binnenkort mét u een nieuw lid bij heeft en dat het lidmaatschap de basis legt voor een gedeelde ondernemersgeest en een prettig samenspel.

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient u dit minimaal één maand voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar schriftelijk te melden.